Kanalizacja zewnętrzna

Rury z tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie w budowie sieci i instalacji kanalizacyjnych. System KG o średnicach nominalnych DN 110-500 stosowany jest w budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwadniającej oraz przykanalików i przyłączy domowych.
System KG rur i kształtek kanalizacyjnych do przesyłania ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych wykonany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).
Wszystkie elementy systemu są zgodne z Polskimi Normami Europejskimi (PN-EN lub odpowiednimi aprobatami).

Katalog pdf kanalizacji zewnętrznej

Kanalizacja zewnętrzna Magnaplast

Rura z kielichem

  Rura z kielichem

   Rura z kielichem

    Kolano

     Trójnik

      Korek

       KGM

       Zaślepka

        Złączki 2-kielichowe

         Redukcja

          KGR

          Redukcja wielostopniwa

           KGR

           Złączka do kamionki

            Wyczystka

             Przejście murowe

              Uszczelki