Kotły z podajnikiem w układzie zamkniętym

Znowelizowana w 2012 roku norma PN-EN 303-5:2012 dotyczy m. in. sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym oraz automatycznym do mocy cieplnej 500 kW. W jej ramach wyznaczono 3 klasy: 3. (najsłabszą), 4. oraz 5.(najlepszą). Aby kocioł zakwalifikować do danej klasy muszą być spełnione warunki dotyczące zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń przypisanych dla danej klasy.

Lista kotłów w układzie zamkniętym

Kotły Defro

  • Agro NZ

Kotły Defro

  • AKM NZ

Kotły Defro

  • Duo NZ

Kotły Defro

  • Duo Uni NZ

Kotły Defro

  • Agro Uni NZ

Kotły Defro

  • Duo Ekopell

Kotły Defro

  • Kompakt Ekopell

Kotły Defro

  • Delta NZ